تبلیغات
گنجينه سرگرمي ها و دانستني ها
 
 
 
 

جرج بوش و حركات منحصر به فردش!
بوش با چشم مسلح نابینا!

بوش و كتابی كه برعكس گرفته است!علاقه بوش به حقوق زنانبوش عاشق حیوانات است.

بوش همتای هیتلر!