تبلیغات
<%@ Language=JavaScript %> [blogtitle]

با وارد آوردن چندین فقره سلام و حال و احوال پرسی به صورت گونی گونی از حضور

مداوم و ایول وجود مباركتان تشكر و قدردانی می عملانم ...!

 ... از این كه هی به این دیر خرابات سر می زنید بسی تشكر می كنم ... !

 ... واقعا با بند بند سلول های محترم دم و دستگاهم شرمنده رفتار و اخلاق ورزشیتون هستم ...

 اصلا جون شما این روح لطیف ما هم بسی در عذاب شدید رنج می برد

قربونش برم دقیقه ها و ثانیه ها هم كه خرناز كنان پشت موتور زمان چسبیدن و در برو كه رفتیم

این كه با این جریانت من یه جورایی بد تیریپ بد قولی و اینا ورم داشته ( چون نمیام بهتون نظر بدم )

اون پشت سر هم مثل نخود لوبیا

 

خوب این از این

ولی می خواستم یه چیز خیلی خیلی مهم بگم اینكه :

به تازگی كه توی كتاب های فیلسوفای قدیم یونان رو گشتن

توی تمام صفحات به یه سری جمله بر خوردند

كه بعد از سال های كار مداوم تونستن ترجمه كنن كه

من هم براتون می نویسمشون

متن به این  صورته :

در جهان خلقت كهكشانی است به نام راه شیری

در این كهكشان منظومه ای است به نام منظومه شمسی ( نمی دونم چرا نزاشتن اقدس )

در این منظومه سیاره ای است به نام زمین ( نزدیك ما شد )

در این سیاره  قاره ای است به نام آسیا

در این قاره منطقه ای است به نام خاور میانه

در این منطقه كشور است به نام ایران

در این كشور سایتی است به نام تبیان

كه در تمام عالم بی نظیر است

اما نكته ی مهم اینكه تبیان و تشكل سبز و عشقه‌J

هیییییییییییییی

شرمنده من سر كارم