مثل همیشه داشتیم بازی می کردیم!!!!!!!!!!

آخ که من چقدر عاشق این بازیا بودم!!! (بماند که به قول بچه ها چقدرم جر زنی می کردم!)

قرار شد من چشم بذارم!!!!! (هیچ وقت چشم گذاشتنو دوست نداشتم، همیشه دوست داشتم قایم بشم و بیان پیدام کنن!)

ولی این بار مثل اینکه جدی بود! همه ی بچه ها بر علیه من دست به یکی کرده بودن!!! می خواستم زار بزنم ... جیغ بزنم ... اما

یه حس مبهمی می گفت که محکم باش ... استوار باش ... نشکن!

منم قبول کردم و چشم گذاشتم...

۱...۲...۳...

_قبول نیست... خیلی تند تند می شماری!!!

(همینه که هست!)

خب!

۱......۲.......۳........۴..........۵.........(.......)....۵۰ !اومدم!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

همه جا رو گشتم! دیگه جایی نمونده بود که نگشته باشم!!!!!!! یه چشمم به گشتن بود و اون یکی چشمم به دیوار که کسی سک سک نکنه!

هیچ کس نبود!!!!!!! می خواستم زار بزنم که ... صدای بهترین همبازی و رفیقمو شنیدم!!

خوشحال شدم .... آرووووووم  آروووووووووم رفتم پشت دیوار!!!!

واااااااااااااااااااااای!! یعنی چی؟؟؟؟؟؟ قلبم داشت از قفسه در میومد... نفسام به شماره افتاده بود... چشام سو سو می زد و دستام یهو یخ کرد!!!

چی داشتم می دیدم؟؟؟؟؟؟

بهترین رفیق من ، کسی که تو یار کشی ها همیشه منو می کشید، اگه کسی باهام دعوا می کرد باهاش قهر می کرد نمی ذاشت کسی مو های منو بکشه، اون.... یه همبازیه دیگه پیدا کرده بود و با اون رفته بود سر یه بازیه دیگه!!!

اخمامو کردم تو هم.... اول خواستم برم جلو و هم بازیه جدیدشو هل بدم تا بیفته و بفهمه اونی که داره باهاش بازی می کنه، یه عمره که هم بازیه منه! اما نمیدونم چی شد که نرفتم..... یعنی یه حسی گفت که نرو!!!!!

حالا دیگه من بزرگ شدم و اونم بزرگ شده!!!!!!

خوشحالم که اون روز نرفتم و اونی رو که هم بازیه منو ازم گرفته بود ،هل بدم!!!! چون بی لیاقتی از هم بازیم بود، نه از اونی که ....

اونم مثل من فکر می کرده که یه هم بازیه ابدی و مهربون پیدا کرده!!!!!!!!!!!!!

الان که سالها از اون ماجرا می گذره، همبازیه دیرینه ی من هنوز عادتشو ترک نکرده و هر روز یا بهتر بگم ، هر ثانیه همبازی عوض می کنه و دل یکی رو میشکونه!

واقعا نمیدونم هدفش از این عوض کردن همبازی و تنوع طلبی چیه!! اما از این خوشحالم که همبازیمو خیلی زود شناختم وگر نه الان معلوم نبود چه حال و روزی داشتم!!!!!!!!!؟؟

 

 

 

 

روزگاریست در این کوچه گرفتار توام

                             با خبر باش که در حسرت دیدار توام

                                                       گفته بودی که طبیب دل هر بیماری

                                                                           پس طبیب دل من باش که بیمار توام

منبع: http://destiny-n2.blogfa.com/